góra strony
Fundacja "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie"
Nr Konta: PKO 05 1020 3378 0000 1602 0168 8993
Wypełnij PIT on-line i przekaż 1%
PIT darmowy program
Wypełnij PIT on-line i przekaż 1%
przekaż 1% podatku na naszą fundację
FUNDACJA POMAGAJMY RAZEM!
KRS: 0000311656
Organizacja Pożytku Publicznego
14 zwierząt szuka nowych domów:

UWAGA!!!

W związku z tym, że na terenie województwa wielkopolskiego (POZNAŃ I OKOLICE) ukazały się ulotki nawołujące do oddania na rzecz potrzebujących sprzętu RTV i innych darów rzeczowych informujemy, że nie mamy nic wspólnego z tą sprawą. Ktoś bezprawnie posługuje się danymi naszej Fundacji. Sprawa zostaje zgłoszona na policję.

UWAGA!
Synomax syrop dla starszego leczonego psa!

DZIĘKUJEMY PANI MAGDZIE J. ZA DAROWIZNĘ!

JEDNAK PIES WYMAGA STAŁEGO PODAWANIA PREPARATU. W ZWIĄZKU Z TYM BARDZO PROSIMY O DALSZĄ POMÓC W ZAKUPIE - KOSZT PREPARATU TO 100 ZŁ!

S.O.S. psie tragedie. Pomoc dla BLU

Mamy nową podopieczną i jej maluszka.
Akcja była trudna i zajęła nam sporo czasu.Jesteśmy przemarznięci ,przemoczeni upaprani ,obolali i BARDZO SZCZĘŚLIWI.
Udało nam się odłowić sunię która już od wakacji była widywana na trasie w kierunku Sieradza.Sunia bardzo ostrożna ,widać że nic dobrego nie spotkało ją ze strony człowieka .Znalazła sobie kryjówkę w niedostępnym miejscu i tam się oszczeniła.
W tej chwili sunia w kiepskim stanie tak fizycznym jak i psychicznym.
Będziemy potrzebować dobrej karmy dla mamusi aby szybko postawić ją na nogi

18.01.2016
Sunia jest nadal bardzo płochliwa.Jedzonko zjada tylko pod naszą nieobecność.Dostaje specjalną karmę dla suk karmiących.(GDYBY KTOŚ CHCIAŁ KUPIĆ DLA NIEJ TAKĄ KARMĘ BYLIBYŚMY BARDZO WDZIĘCZNI)
Powolutku zaczyna się do nas przekonywać.Jeszcze wczoraj broniła maluszka w już dzisiaj pozwala go dotykać.
Maluszek bardzo słaby ale mamy wielką nadzieję że przeżyje.Najbliższe dni będą decydujące. 

10.02.2016

Blu nabiera coraz więcej śmiałości i coraz więcej możemy na jej temat powiedzieć. Ma bardzo fajny kontakt z innymi psami w nawet kotami. W domu zachowuje czystość jest mądrą i delikatną sunią.

S.O.S. psie tragedie. Pomoc dla ARYAN

03.02.2016
Bardzo dziękujemy Pani BEATA MACIOS za wpłatę 50zł dla Aryana

Aryan jest z nami od 28.12.2015r
Mimo nagłośnienie jego trudnej sytuacji ( po śmierci właściciela wszyscy bali się wejść do jego boksu) nikt nie chciał się podjąć wzięcia psa pod swoją opiekę.
Pies żył w boksie do którego nikt nie wchodził Żona i córka zmarłego opiekuna nie miały dobrego kontaktu z psem, który był typowym psem stróżującym ,był karmiony żle albo sporadycznie bo kiedy do nas trafił miał ogromna niedowagę.

Aryan przebywa z nami miesiąc
Póki co poznajemy jego stosunek do ludzi i zwierząt. Wiemy już , ze jest bardzo skoczny i ogrodzenie 170 nie stanowi problemu. Jesteśmy na etapie stawiania chłopaka na nogi zarówno fizycznie jak i psychicznie .
Po dłuższej obserwacji wiemy już że wiele jego zachowań związane jest z bardzo słabą socjalizacją.Pies praktycznie przez większość czasu pozostawiony był sam sobie.Miał bardzo ograniczony kontakt z ludźmi dlatego też na początku kontakt z człowiekiem traktował jak zagrożenie.
W tej chwili można już wejść do boksu i nakarmić psa bez problemu.Można też zabrać go na spacer.

STATUT

rozmiar: A A A

Statut Fundacji
„POMAGAJMY RAZEM – ZWIERZĘTA W POTRZEBIE”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1

Fundacja „POMAGAJMY RAZEM – ZWIERZĘTA W POTRZEBIE” w Łodzi, zwana dalej
Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr
46, poz. 203 wraz z późn. zm.), aktu notarialnego z dnia 24.04.2008 roku, Repetytorium A Nr
2014/2008, zawartym w Kancelarii Notarialnej Pana Notariusza dr Andrzeja Jana Szeredy w
Łodzi, przy ulicy Pomorskiej nr 19 oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą. Organem uprawnionym do
tworzenia wyżej wymienionych oddziałów i biur jest Zarząd Fundacji.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Czas funkcjonowania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę, siedzibę, telefon, nip, regon
oraz pieczątek imiennych pracowników Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7

Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.Rozdział II
Cele, zasady i zakres działania Fundacji
§ 9

1. Cele Fundacji:
a) wspieranie wszelkich działań mających na celu zwalczanie wszelkich przejawów
okrucieństwa wobec zwierząt oraz wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom
bezdomnym.
b) otaczanie pomocą zwierząt bezdomnych oraz skrzywdzonych i umieszczanie ich w domach
tymczasowych.
c) aktywne działanie poprzez organizowanie akcji edukacyjnych mających na celu
uświadomienie praw zwierząt.
d) podejmowanie działań mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt
oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych
b) zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną.
c) Fundacja w celu szeroko pojętej działalności adopcyjnej prowadzi adopcje zagraniczne.
d) leczenie, w tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji.
d) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji i pozostających pod jej
opieką zwierząt.
e) współpraca z jednostkami oświatowymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w
duchu humanitarnego traktowania zwierząt,
f) dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały i placówki poza miejscem
swojej siedziby.
g) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, policją, strażą miejską oraz
tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom w
potrzebie.
h) Fundacja interweniuje wobec zagrożenia zdrowia i życia pokrzywdzonych zwierząt.
Rozdział III
Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji.
2) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji

§ 11

1. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator może odwołać każdego
członka Rady lub Zarządu w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę Fundacji.
2. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, Zastępce
Przewodniczącego Rady Fundacji i Członka Rady Fundacji.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
© Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie"